FreeBSD – File sharing via NFS

Om gemakkelijk bij de bestanden op de server te komen is het nodig om de betreffende datasets beschikbaar te maken via het netwerk. Dit kan via bijvoorbeeld AFP of Samba maar aangezien het netwerk hier een Unix netwerk betreft, is de keuze voor NFS snel gemaakt.

Wat betreft de configuratie moeten we eerst aangeven wat er precies beschikbaar gesteld moet worden. Dit doen we in het /etc/exports bestand.

V4: /
/usr/home/kdb -network 172.16.123.0 -mask 255.255.255.0 -mapall=kdb:kdb
/storage/media -network 172.16.123.0 -mask 255.255.255.0 -mapall=media:media

De eerste regel forceert het gebruik van NFS v4 in plaats van v3 wat een aantal voordelen biedt zoals betere beveiliging en hogere snelheid. De 2 volgende regels beschrijven de datasets welke beschikbaar zijn en welke Unix gebruiker en groep gebruikt moet worden.

Voor het starten van de NFS server moeten de volgende regels toegevoegd worden aan /etc/rc.conf.

# enable NFS server
nfs_server_enable="YES"
# use both UDP and TCP, 6 threads
nfs_server_flags="-u -t -n 6"
# enable NFS v4, including user/group info
nfsv4_server_enable="YES"
nfsuserd_enable="YES"
# enable RPC binding
rpcbind_enable="YES"
# allow RPC mount requests for normal files
mountd_flags="-r"

Als laatste moeten we nog de NFS service starten.

# service start nfsd

Referenties

FreeBSD – DNS en DHCP

Hoewel de Fritz!Box redelijk te configureren valt met betrekking tot DNS en DHCP, is het toch lastig om hostnamen te koppelen aan bijvoorbeeld een MAC adres en hier dan een vast IP adres aan toe te kennen. Door gebruik te maken van dns/dnsmasq is het mogelijk om zowel de DNS alsook de DHCP functionaliteit beschikbaar te maken.

Installatie

We voegen dns/dnsmasq toe aan de lijst van port packages welke gebouwd moeten worden met poudriere en configureren het port package. Hierbij gebruiken we alle defaults.

# poudriere options -j 12amd64 dns/dnsmasq

Na het bouwen kunnen we het port package installeren.

# pkg update && pkg install dns/dnsmasq

Configuratie

De configuratie staat in het bestand /usr/local/etc/dnsmasq.conf en bevat al een voorbeeld configuratie. Deze verwijderen we en beginnen vanaf scratch.

Als eerste stellen we ons eigen domein in en forceren dat dit altijd gebruikt wordt. Ook zorgen we ervoor dat niet-publieke IP adressen niet doorgestuurd worden naar de upstream DNS servers.

# Hosts zonder domein worden niet doorgestuurd
domain-needed

# Niet-routeerbare IP adressen worden genegeerd
bogus-priv

# Forceer eigen domein wanneer het niet wordt gebruikt
domain=home.lan
expand-hosts
local=/home.lan/

Vervolgens stellen we de IP adressen in waarop dnsmasq moet luisteren naar requests.

# Luister naar requests op IP adres 127.0.0.1 (localhost) en 172.16.123.11 (server IP)
listen-address=127.0.0.1
listen-address=172.16.123.11

# Luister op alle interfaces
bind-interfaces

Als laatste vertellen we dnsmasq welke upstream DNS servers gebruikt moeten worden.

# Upstream DNS - Google en OpenDNS
strict-order
server=8.8.8.8
server=208.67.220.220
server=8.8.4.4
server=208.67.222.222

Tot zover de DNS configuratie en kunnen we verder met de DHCP configuratie. Hiervoor stellen we IP adresbereik in van waaruit de IP adressen uitgedeeld worden. Verder definiëren we ook de opties voor de DHCP client zoals DNS server en router.

# DHCP
dhcp-range=172.16.123.100,172.16.123.200,255.255.255.0,24h
dhcp-option=option:router,172.16.123.1
dhcp-option=option:dns-server,172.16.123.11

# Bewaar DHCP leases
dhcp-leasefile=/var/db/dnsmasq/dnsmasq.leases

Normaal gesproken kun je er als DHCP client niet van uit gaan dat je altijd hetzelfde IP adres krijgt toegewezen. Op basis van het MAC adres kunnen we dit echter wel forceren door voor elk MAC adres een dhcp-host regel toe te voegen.

dhcp-host=xx:xx:xx:xx:xx:xx,<ip-adres>

Voor alle belangrijke systemen, zoals de Fritz!Box, de WiFi versterkers en de computers, heb ik een regel toegevoegd zodat ze altijd hetzelfde IP adres krijgen toegewezen. Voor mobiele telefoons en de tablets heb ik dit niet gedaan.

Tot slot hebben we nog de mogelijkheid om aan een IP adres een host naam te koppelen. Dit kan dus alleen voor systemen welke een vast IP adres hebben. We maken een bestand /usr/local/etc/hosts waarin we deze koppeling vastleggen.

# Localhost
127.0.0.1 localhost

# Overige hosts
<ip-adres> <host naam> <host alias>

In de dnsmasq configuratie voegen we de volgende regel toe om de koppeling daadwerkelijk te gebruiken.

# Hosts file
addn-hosts=/usr/local/etc/hosts

We kunnen de configuratie testen met het commando:

# dnsmasq --test

Service starten

Omdat het niet gewenst is om meerdere DHCP servers op 1 netwerk te hebben, moeten we eerst de DHCP server in de Fritz!Box uitzetten. Let op dat alleen de IPv4 DHCP server wordt uitgezet.

Om gebruik te maken van onze eigen DNS service moet het bestand /etc/resolv.conf aangepast worden.

# Search local domain
search local
nameserver 172.16.123.11

Vervolgens kunnen we de dnsmasq service opstarten.

# service dnsmasq onestart

Hernieuw de DHCP leases op de verschillende computers of verbreek eventjes de WiFi verbinding van mobiele apparaten om te controleren dat een nieuw IP adres wordt toegekend. Bezoek ook een aantal websites om te zien dat externe hosts nog benaderbaar zijn en gebruik tools als dig of nslookup om te zien of zowel het juiste IP adres wordt gevonden voor een host naam en ook onze eigen DNS server wordt gebruikt.

Als alles correct functioneert voegen we nog een regel toe aan /etc/rc.conf zodat de service automatisch wordt opgestart bij het starten van de server. Ook definiëren we de naam van het configuratiebestand.

# - DNS cache and DHCP server
dnsmasq_enable="YES"
dnsmasq_conf="/usr/local/etc/dnsmasq.conf"

Referenties

FreeBSD – Port packages maken met Poudriere

Je kunt natuurlijk gebruik maken van de port packages welke door FreeBSD beschikbaar worden gesteld maar dan mis je de mogelijkheid om aanpassingen te maken in de configuratie van deze packages. Bijvoorbeeld heb ik geen X11 windows server draaien en dan hoeft dat ook niet in de packages meegenomen te worden.

De oplossing is dus om zelf de port packages te bouwen. Dit kan direct in de ports boom op het systeem maar hier kleven een aantal nadelen aan, met name wat betreft het afhandelen van afhankelijkheden tussen de verschillende ports. Om dit op te vangen maak ik gebruik van ports-mgmt/poudriere om in een afgeschermde omgeving de port packages te bouwen welke dan lokaal geïnstalleerd kunnen worden.

Poudriere configuratie

Voordat we kunnen beginnen moeten we de configuratie voor de standaard port packages aanpassen. Normaal wordt gebruik gemaakt van kwartaalupdates maar we willen dit aanpassen naar de laatste versies. Dit kan door het bestand /usr/local/etc/pkg/repos/FreeBSD.conf te maken met de volgende inhoud:

FreeBSD: {
url: "pkg+http://pkg.FreeBSD.org/${ABI}/latest",
mirror_type: "srv",
signature_type: "fingerprints",
fingerprints: "/usr/share/keys/pkg",
enabled: yes
}

Nu dit is aangepast kunnen we poudriere installeren. Hierbij wordt gevraagd om ook de laatste versie van pkg te installeren. Daarnaast installeren we ook een port voor het afhandelen van de cache.

# pkg install ports-mgmt/poudriere devel/ccache

Na installatie kun je een voorbeeld configuratie vinden in /usr/local/etc/poudriere.conf.sample met uitleg over de verschillende parameters welke ingesteld kunnen worden. Voor onze configuratie maken we het bestand /usr/local/etc/poudriere.conf met de volgende inhoud:

# Poudriere configuration file

ZPOOL=zbase
ZROOTFS=/p
FREEBSD_HOST=ftp://ftp.nl.freebsd.org
RESOLV_CONF=/etc/resolv.conf
BASEFS=/poudriere
POUDRIERE_DATA=${BASEFS}/data
USE_PORTLINT=no
USE_TMPFS=all
DISTFILES_CACHE=/poudriere/distfiles
CHECK_CHANGED_OPTIONS=verbose
CHECK_CHANGED_DEPS=yes
PKG_REPO_SIGNING_KEY=/usr/local/etc/pki/poudriere/poudriere.key
CCACHE_DIR=/var/cache/ccache
WRKDIR_ARCHIVE_FORMAT=tbz
NOLINUX=yes
URL_BASE=http://poudriere.home.lan/poudriere/
ATOMIC_PACKAGE_REPOSITORY=yes
COMMIT_PACKAGES_ON_FAILURE=yes
KEEP_OLD_PACKAGES=yes
KEEP_OLD_PACKAGES_COUNT=3

Belangrijk in deze configuratie is dat de juiste ZFS pool naam gebruikt wordt, in mijn geval dus zbase. Verder configureren we alvast de URL voor de web client zodat we het bouwproces in de gaten kunnen houden.

Jails, ports en settings

Om gebruik te kunnen maken van poudriere moeten we eerst een jail maken waarin de port packages gebouwd gaan worden. Dit en de vervolg stappen staan uitgebreid beschreven in het FreeBSD Handbook.

# poudriere jail -c -j 12amd64 -v 12.0-RELEASE

Vervolgens moeten we de ports tree ophalen. Deze bevat de makefiles en patches voor alle beschikbare port packages.

# poudriere ports -c

Het bestand /usr/local/etc/poudriere.d/make.conf bevat de algemene opties voor het bouwen van de ports.

# Use the OpenSSL port version where possible
DEFAULT_VERSIONS+=      ssl=openssl

# Default versions for some programs
DEFAULT_VERSIONS+=      bdb=5
DEFAULT_VERSIONS+=      mysql=10.2m
DEFAULT_VERSIONS+=      perl5=5.26
DEFAULT_VERSIONS+=      python=2.7
DEFAULT_VERSIONS+=      python2=2.7
DEFAULT_VERSIONS+=      python3=3.6
DEFAULT_VERSIONS+=      ruby=2.4
DEFAULT_VERSIONS+=      apache=2.4
DEFAULT_VERSIONS+=      php=7.2

# Enable some features by default
OPTIONS_SET+=   PKGNG
OPTIONS_SET+=   MANPAGES
OPTIONS_SET+=   VP8
OPTIONS_SET+=   ICONV
OPTIONS_SET+=   GSSAPI_MIT
OPTIONS_SET+=   READLINE_PORT
OPTIONS_SET+=   SSP_PORTS

# Disable some features by default
OPTIONS_UNSET+= X11
OPTIONS_UNSET+= WAYLAND
OPTIONS_UNSET+= CUPS
OPTIONS_UNSET+= LDAP
OPTIONS_UNSET+= TCL
OPTIONS_UNSET+= WXGTK
OPTIONS_UNSET+= OPENGL
OPTIONS_UNSET+= EGL
OPTIONS_UNSET+= NLS
OPTIONS_UNSET+= EXAMPLES
OPTIONS_UNSET+= LUA
OPTIONS_UNSET+= DEBUG
OPTIONS_UNSET+= SOUND
OPTIONS_UNSET+= ALSA
OPTIONS_UNSET+= PULSEAUDIO
OPTIONS_UNSET+= DOCBOOK
OPTIONS_UNSET+= GSSAPI_BASE

Als laatste maken we het bestand /usr/local/etc/poudriere.d/12amd64.pkglist met hierin alle port packages welke we gebouwd willen hebben.

ports-mgmt/pkg
ports-mgmt/poudriere
devel/ccache
ports-mgmt/dialog4ports

Hoewel we de algemene instellingen voor de port packages hebben aangemaakt, moeten we ook de individuele port packages nog configureren.

# poudriere options -j 12amd64 -f /usr/local/etc/poudriere.d/12amd64.pkglist

Dit zal alle gedefinieerde port packages aflopen, inclusief alle afhankelijke packages, en ons de mogelijkheid geven om de configuratie aan te passen. Deze configuratie wordt opgeslagen zodat dit niet elke keer gedaan hoeft te worden.

Port packages bouwen en gebruiken

Nu alle configuratie is gedaan, is het tijd om de port packages te bouwen. Hierbij zal poudriere zelf aangeven of er nog ontbrekende directories gemaakt moeten worden.

# poudriere bulk -j 12amd64 -f /usr/local/etc/poudriere.d/12amd64.pkglist

Als dit klaar is, dan kunnen we de gebouwde port packages gaan gebruiken op ons systeem. We moeten pkg dan wel vertellen waar de port packages staan. Dit doen we door het bestand /usr/local/etc/pkg/repos/Poudriere.conf te maken:

Poudriere: {
  url: "file:///poudriere/data/packages/12amd64-default",
  signature_type: "pubkey",
  pubkey: "/usr/local/etc/pki/poudriere/poudriere.crt",
  priority: 100,
  enabled: yes
}

Met de huidige configuratie worden ook nog port packages gebruikt van de officiële FreeBSD repository en dat willen we niet. Om dit uit te zetten veranderen we in /usr/local/etc/pkg/repos/FreeBSD.conf de parameter enabled naar no.

We kunnen nu de officiële port packages vervangen door de zojuist gebouwde port packages.

# pkg update
# pkg upgrade -f

FreeBSD – Installatie

De installatie van een nieuw FreeBSD systeem is erg eenvoudig en staat duidelijk beschreven in het FreeBSD handboek. In het kort komt het erop neer dat je een specifiek image op een USB stick zet, de betreffende machine opstart en dan voor installatie kiest.

Voorbereidingen

Voor de installatie gebruik ik de memstick image (FreeBSD-12.0-RELEASE-amd64-memstick.img) welke ik met het oude systeem op een USB stick zet om straks mee op te kunnen starten.

Verder is het nog een kwestie van de machine open schroeven en de nieuwe SSD monteren. Er is nog een plekje vrij in de herberg en na het aansluiten van de voedings- en SATA kabels kan de kast weer dicht.

Installatie

Na het opstarten van het systeem kom ik nog steeds in de huidige installatie terecht dus even in de BIOS aanzetten dat er ook vanaf een USB stick opgestart mag worden en daarna kan de installatie beginnen.

Het is een vrij recht toe recht aan proces en bij de indeling van de SSD kies ik voor ZFS on Root met een swap partitie van 32GB (dubbele van het interne geheugen) en de rest voor de root. Het voordeel van deze methode is dat er gebruik gemaakt wordt van een zogenaamd boot environment wat het upgraden van het systeem later wat gemakkelijker maakt.

Na het afronden van de installatie is het tijd het systeem opnieuw op te starten en wederom kom ik in het oude systeem terecht. Nogmaals de BIOS in om de volgorde van de verschillende systeem disks aan te passen zodat het nieuwe systeem als eerste wordt gekozen.

Nogmaals opstarten en het nieuwe systeem is klaar voor gebruik. Nu alleen nog even de software opnieuw installeren.

FreeBSD server upgrade

Het is alweer enige tijd geleden dat ik qua hardware iets heb aangepast in m’n thuisserver en met de Black Friday sales heb ik voor een leuke prijs een nieuwe 500GB SSD op de kop kunnen tikken. De hoogste tijd dus om de huidige SSD te vervangen met deze nieuwe SSD.

De relatief makkelijke optie is het overzetten van het gehele systeem naar de nieuwe SSD maar daar heb ik niet voor gekozen. Omdat het systeem toch al weer enkele jaren draait (vanaf FreeBSD 9.x via diverse updates naar release 11.2) heb ik besloten om met een schone installatie te beginnen. De huidige configuratie kan dan als leidraad gebruikt worden bij het inrichten van het nieuwe systeem.

In een serie van artikelen ga ik een en ander over deze installatie beschrijven. Deels misschien handig voor anderen maar zeker ook als naslagwerk voor mijzelf voor het geval ik de gehele exercitie nogmaals moet doen.