Recente applicaties in OS X Dock

Wanneer je een overzicht wilt van de meest recent gebruikte applicaties in je OS X Dock is dat eenvoudig te regelen via een aantal commando’s. Deze kunnen via Terminal uitgevoerd worden:

defaults write com.apple.dock persistent-others -array-add '{"tile-data" = {"list-type" = 1;}; "tile-type" = "recents-tile";}'
killall Dock

Het eerste commando voegt een folder met de recente applicaties toe aan het Dock.
Bron: How to add recently used apps, docs, and more to your Mac’s Dock